Interakcje suplement-lek, antagonizmy i synergizmy

31.08.2023

Autorka:
Aleksandra PypećAleksandra Pypeć

Medical information lead

Rynek suplementów diety nieustannie rośnie, a wraz z nim – zjawisko samoleczenia pacjentów. Można tego uniknąć, panując nad racjonalnością przyjmowania preparatów.

Zespół Smart Supplement, złożony z doświadczonych farmaceutów, analityków i informatyków, opracował unikalne, niespotykane wcześniej w Polsce rozwiązania:

 • bazę interakcji suplement-lek,
 • bazę synergizmów i antagonizmów, czyli zależności występujących między substancjami zawartymi w składnikach suplementów.

Nasze narzędzia będą niezwykle pomocne w przeglądzie lekowym, identyfikując rzeczywiste lub potencjalne problemy w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wszystko w celu uzyskania efektów, które poprawią jakość życia pacjentów.

Przypomnijmy:

 • każda poprawa działania wzajemnego bądź jednego składników to synergizm,
 • relacja wykluczająca lub osłabiająca swoje działanie to antagonizm.

Jeden składnik poprawia wchłanianie drugiego? Dzięki połączeniu dwóch składników zwiększony jest efekt działania jednej lub obu substancji?

Czy może zaobserwowano efekt osłabiający lub wykluczający działanie albo powodujący niebezpieczny wzrost stężenia jednej z substancji?

Zidentyfikowaliśmy łącznie ponad 50 000 takich zależności!

Sprawdziliśmy składniki takie, jak:

 • witaminy,
 • składniki mineralne,
 • aminokwasy,
 • białka i enzymy,
 • lipidy,
 • węglowodany,
 • bakterie i grzyby probiotyczne oraz postbiotyki i prebiotyki,
 • rośliny i składniki pochodzenia roślinnego.

Obszar suplementów diety i ich składników w Polsce nie jest dobrze poznany i usystematyzowany, a to właśnie my podjęliśmy się wyznaczenia tego standardu!

Pracę wykonano na podstawie udowodnionych danych naukowych, zgodnie z EBM, czyli medycyny opartej na faktach, rozumianej jako wykorzystanie najbardziej wiarygodnych i aktualnych danych w praktyce klinicznej bez stosowania nadinterpretacji — wszystko w trosce o poprawę jakości, skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji i ewentualnej farmakoterapii.

Autorki:
Aleksandra PypećAleksandra Pypeć

Medical information lead

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej jako projekt „Smart Supplement – centrum optymalizacji farmakoterapii i monitoringu trendów w zakresie zakupu i przyjmowania produktów wydawanych bez recepty”.